Menu

Onze kernwaarden

BPR 2319

Onze visie

Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Op Het Kompas dagen wij hen uit in hun ontdekkingstocht.

BPR 1679

Onze kernwaarden

  • Het kind centraal
  • Oudervriendelijk
  • Samen sterk
  • Kindvriendelijk
  • Cultuuronderwijs
  • Brede school
BPR 2883

Identiteit

PCBO Het Kompas is een open school, vanuit een christelijke levensovertuiging. De Bijbelverhalen worden als spiegel naar de huidige tijd vertaald. Dat ziet u terug in onze waarden en normen. We vinden het heel erg belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan en investeren daarom veel in sociale vaardigheden. De dagelijkse ervaringen van de kinderen zijn daarbij het uitgangspunt. 

BPR 2338

We volgen onze kinderen goed

We volgen onze kinderen goed. Dankzij observaties, toetsresultaten en een goed leerlingvolgsysteem hebben we goed in beeld wie extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld door meer uitleg of juist door een extra uitdaging. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor ieder kind.