Met Het Kompas op koers

Dat wil zeggen dat onderwijs voor ons meer is dan alleen maar het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen. Voor ieder kind de juiste koers.Het kind centraal

Het draait allemaal om uw kind. Met vallen en opstaan, zoekt het zijn/haar weg.

Ouder- vriendelijk

Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met u. Ouders en verzorgers zijn daarom altijd welkom op de school.

Samen sterk

Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen.

Kindvriendelijk

Op Het Kompas nemen we de leerlingen serieus. Vanaf groep 5 kunnen de ze in een leerlingen-
raad, die geregeld vergadert met de directeur. We laten ze actief meedenken.