Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden en tevens de documenten die u kunt downloaden.


Schooltijden

De groepen 1 tot en met 4:

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Dinsdag  8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur

 

De groepen 5 tot en met 8:

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Dinsdag  8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

 

Met ouders denken we na over andere schooltijden.

Schoolvakanties & vrije dagen 2019/2020

Officiële vakanties voor de
groepen 1 tot en met 8

Herfstvakantie : 21 oktober t/m 25 oktober 
Kerstvakantie : 23 december t/m 3 januari 
Krokusvakantie : 24 februari t/m 28 februari  
Goede Vrijdag : 10 april 
2e Paasdag : 13 april
Tulpvakantie : 27 april t/m 8 mei 
Hemelvaartsdag : 21 en 22 mei

Tweede Pinksterdag: 1 juni 
Zomervakantie : 20 juli t/m 31 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen voor de
groepen 1 tot en met 8

Studiedag Maandag 28 oktober 
Studiedag Vrijdag 15 november 
Studiemiddag groep 5 t/m 8  Vrijdag 20 december 
Studiedag Maandag 3 februari 
Studiedag Vrijdag 22 mei 
Studiedag Vrijdag 19 juni  

 
 

Ouderbijdrage

Het geld dat de school ontvangt van de overheid om onderwijs te geven is niet genoeg om de werkelijke kosten te dekken. Van het overheidsgeld koopt de school de onderwijsleermiddelen. Aan de ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage. 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.