Oudercommunicatie

Oudercommunicatie vinden wij erg belangrijk. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met u. Ouders en verzorgers zijn daarom altijd welkom op de school.

Huisbezoek

Bij alle leerlingen van groep 1 komt de leerkracht op huisbezoek. Door huisbezoeken af te leggen leren school, ouders en kinderen elkaar (beter) kennen. Dit komt het contact, het vertrouwen en de communicatie ten goede. Voor alle partijen is het een mooie gelegenheid om, op een informele manier, met elkaar van gedachten te wisselen

Kennismakingsavond

Bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/informatieavond voor elke groep. Op deze avond kunnen de leerkracht(en) en ouders met elkaar kennismaken en hoort u welke lesstof allemaal aanbod komen dat jaar. We vinden het belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn op deze avond.

Ouder - leerling - leerkracht gesprek

We vinden het belangrijk dat de leerling meepraat over zijn eigen ontwikkeling. Vanaf groep 3 zijn de meeste gesprekken tussen ouder en leerkracht niet over de leerling, maar met de leerling.

Parro

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie met u. 

 

Oudercommunicatie-app Parro

In schooljaar 2018-2019 hebben we een digitaal oudercommunicatiesysteem in te zetten. We willen zo de verschillende informatielijnen stromen door op één manier met ouders te communiceren. Met het systeem blijven ouders in de groep en op school. Ook blijven ouders op de hoogte van activiteiten, kunnen zij zich aanmelden als hulpouder en worden de oudergesprekken op deze manier ingepland. De keuze voor een  digitaal systeem komt voort uit de behoefte aan een structuur (één manier van communiceren) en duurzaamheid (minder papiergebruik).

Beleid en afspraken over de inzet van de app Parro
Aanmelding / activatie
Ouders van nieuwe leerlingen worden offline om de app te gaan gebruiken door de leerkracht van de betreffende groep. Voorwaarde hiervoor is dat het e-mailadres van ouders bij ons bekend is. Nieuwe ouders worden via de schoolgids, de website en door de administratie op de dag van het gebruik van Parro.

Agendafunctie
De agenda zetten we zo veel mogelijk in het begin van het schooljaar klaar, een paar weken voor invoering van een primaire activiteit sturen we een missie ter herinnering. De agenda-items worden bijgewerkt als er meer informatie beschikbaar is. Door op een agenda-item te klikken, kunt u meer informatie krijgen over het programma en de invulling van een activiteit.

We communiceren over de volgende zaken
Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vrijwilligersvragen, leuke mededelingen van foto's / filmpjes.

Oudergesprekken inplannen
Oudergesprekken worden ingepland via de app. Alle leerkrachten stellen in dat de intekenlijsten op hetzelfde moment bekend worden. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen een dag eerder de tijd om zich in te schrijven voor de gesprekken. Ouders die meerdere gesprekken in plannen moeten zelf rekening houden met een kwartier spelling tussen deze gesprekken. De inschrijving wordt op een bepaald moment gesloten. Ouders kunnen zich dan niet meer intekenen. De leerkracht schrijft de overige ouders dan in op de nog beschikbare tijden.

Bereikbaarheid en reacties
Ouders kunnen leerkrachten op elk gewenst moment een bericht sturen, bijvoorbeeld om een mededeling te doen. Berichten die buiten schooltijd verstuurd zijn lezen leerkrachten pas tijdens werktijden. De berichtenfunctie wordt niet gebruikt om incidenten te bespreken, in dat geval prefereren wij telefonisch contact of maken wij een afspraak. 
Groepsgesprekken zijn bedoeld voor korte reacties (bijv. Overleg over cadeautje voor afscheid van een juf). Bij voldoende input pauzeren we tijdelijk de reacties.
De school bepaalt de verdeling van het aantal deelnemers per Parro. Bij de implementatie van de app zullen we deze functie in eerste instantie uitschakelen. Mogelijk verandert dit op een later moment.

Informatie Parro

We betrekken u als ouder graag bij activiteiten

Meer over ouderparticipatie