Onderwijsvorm

Wij willen goed onderwijs geven, maar wat is “goed”? Belangrijk voor ons is de aandacht voor ieder kind. Wij bekijken de resultaten van de kinderen goed, zodat het werk beter op hen afgestemd kan worden. Ook vinden wij het klimaat waarin een kind leert en zich ontwikkelt erg belangrijk.  

Op Het Kompas geven we vanaf groep 3 gedifferentieerd klassikaal onderwijs. Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep en krijgen de leerstof klassikaal aangeboden. De leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften.  

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

In de groepen 1 en 2 wordt in de onderbouw Ontwikkelingsgericht gewerkt. We bieden een brede ontwikkeling aan, geven een behoorlijke mate van zelfstandigheid aan de kinderen en begeleiden en sturen steeds bij tijdens het leerproces. Bij het kiezen van onze projecten willen we graag betrokken kinderen zien. We maken daarin een bewuste keus. De ouders worden betrokken bij onze thema's. 

 

In iedere groep wordt de Kanjertraining methodiek toegepast

Meer over Kanjertraining