Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden en tevens de documenten die u kunt downloaden.


Schooltijden

De groepen 1 tot en met 4:

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Dinsdag  8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur

 

De groepen 5 tot en met 8:

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Dinsdag  8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur / 13.00 uur - 15.00 uur

 

Met ouders denken we na over andere schooltijden.

Schoolvakanties & vrije dagen 2017/2018

Officiële vakanties voor de
groepen 1 tot en met 8

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 26 december t/m 5 januari 
Krokusvakantie: 26 februari t/m 4 maart 
Goede Vrijdag: 30 maart 
2e Paasdag: 2 april 
Tulpvakantie: 30 april t/m 11 mei 
2e Pinksterdag: 21 mei 
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 

 

 

 

 

Vrije dagen voor de
groepen 1 tot en met 8

Studiedag Vrijdag 1 september 
Studiemiddag Maandagmiddag 2 oktober 
Studiedag Donderdag 9 november 
Studiemiddag Dinsdagmiddag 21 november 
Studiemiddag groep 5 t/m 8 Vrijdag 22 december 
Studiemiddag donderdagmiddag 18 januari 
Studiedag Woensdag 14 februari 
Studiemiddag maandagmiddag 12 maart 
Studiedag vrijdag 27 april 
Studiedag woensdag 13 juni 
Studiedagen groep 1 t/m 4 donderdag 14 juni en vrijdag 15 juni 
 

Ouderbijdrage

Het geld dat de school ontvangt van de overheid om onderwijs te geven is niet genoeg om de werkelijke kosten te dekken. Van het overheidsgeld koopt de school de onderwijsleermiddelen. Aan de ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage. 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.