Oudercommunicatie

Oudercommunicatie vinden wij erg belangrijk. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met u. Ouders en verzorgers zijn daarom altijd welkom op de school.

Huisbezoek

Bij alle leerlingen van groep 1 komt de leerkracht op huisbezoek. Door huisbezoeken af te leggen leren school, ouders en kinderen elkaar (beter) kennen. Dit komt het contact, het vertrouwen en de communicatie ten goede. Voor alle partijen is het een mooie gelegenheid om, op een informele manier, met elkaar van gedachten te wisselen

Kennismakingsavond

Bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/informatieavond voor elke groep. Op deze avond kunnen de leerkracht(en) en ouders met elkaar kennismaken en hoort u welke lesstof allemaal aanbod komen dat jaar. We vinden het belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn op deze avond.

Ouder - leerling - leerkracht gesprek

We vinden het belangrijk dat de leerling meepraat over zijn eigen ontwikkeling. Vanaf groep 3 zijn de meeste gesprekken tussen ouder en leerkracht niet over de leerling, maar met de leerling.

DigiDuif

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie met u. 

Digiduif is een online en interactief platform voor Nederlandse basisscholen, waardoor leerkrachten en ouders effectief met elkaar kunnen communiceren. 

Alle emailverkeer verloopt via Digiduif. 

Handig aan Digiduif is:

  • We weten als school zeker, dat onze berichten bij de ouders aankomen.
  • Berichten hoeven niet meer geprint en handmatig verspreid te worden. dat scheelt heel veel papier.
  • Ouders zijn snel op de hoogte van zaken die zich in de groepen of op school in het algemeen afspelen.
  • Alle ouders kunnen hun 10-minutengesprekken zelf inplannen

Ouders melden zich zelf aan en beheren hun eigen account. Emailadressen zijn niet zichtbaar voor derden.

We betrekken u als ouder graag bij activiteiten

Meer over ouderparticipatie